สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Phuket Technical College

จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล

1
2
3
4
previous arrow
next arrow

กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1-3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

No posts found!

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux