สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Phuket Technical College

จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล

1
2
3
4
previous arrow
next arrow

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจรในยุคดิจิทัล และประกวดแผนธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าพร้อมชุดจำลอง 20 สถานการณ์ ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต งบประมาณ 4,500,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบหล่อเย็น (Generator and Cooling System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux