พัสดุ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าพร้อมชุดจำลอง 20 สถานการณ์ ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต งบประมาณ 4,500,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าพร้อมชุดจำลอง 20 สถานการณ์ ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต งบประมาณ 4,500,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux