นักเรียน-นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux