นักเรียน-นักศึกษา

คู่มือเล่มโครงการ / แบบฟอร์มโครงการ(คก.01-09) ระดับ ปวช.และปวส. ภาคเรียนที่ 2/2566

คู่มือเล่มโครงการ / แบบฟอร์มโครงการ(คก.01-09) ระดับ ปวช.และปวส. ภาคเรียนที่ 2/2566

นักเรียน-นักศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1-3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1-3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นักเรียน-นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux