ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ปฎิทินการปฎิบัติงานวิทยาลัย ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๖

ปฎิทินการปฎิบัติงานวิทยาลัย ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๖

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ปฎิทินการปฎิบัติงานวิทยาลัย ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๖

ปฎิทินการปฎิบัติงานวิทยาลัย ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 66-70

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux